FANDOM


Ultimate X-Men

Thông TinEdit

  • Tên gốc: X-men
  • Tên nhóm: Ultimate X-men
  • Thiên hà: Earth-1610
  • Thành viên gốc: Cyclops, Marvel Girl, Storm, Wolverine, Colossus, Iceman, Beast.
  • Tổng hành dinh: X masion, New York.
  • Kẻ thù: Brotherhood of Mutant, Supremacy.
  • Tác giả: Mark Millar & Adam Kubert.
  • Tình trạng: Hết phát hành
  • Thời gian: 2001 - 2009
  • Dịch thuật: Comixvn (Sparkling & anhnguyen1988)

Nội dungEdit

Đầu thế kỷ 21, mutant, những người mang đột biến về gen làm cho họ phát triển những năng lực dị thường, bị truy đuổi và gạt ra ngoài xã hội. Chính vào lúc đó, hai nhân vật nổi tiếng hùng mạnh trong cộng đồng mutant là Magneto và Professor X (Xavier) đã lần lượt tạo ra những mái nhà cho các mutant bị ruồng rẫy. Trong khi Brotherhood of Mutants của Magneto thực hiện con đường bạo lực với tiêu chí "Mutant là loài thượng đẳng.", Xavier lại theo đuổi một lý tưởng hoàn toàn đối nghịch. Ông tin tưởng rằng, chỉ có việc xây dựng cầu nối và nền hòa bình giữa con người cùng các mutant mới là giải pháp lâu dài của vấn đề. Với ước vọng đó, Xavier đã thu nạp Cyclops, Marvel Girl, Beast, Storm, Colossus, Iceman và Wolverine để tạo ra thế hệ học viên đầu tiên của mình. Họ là X-Men, những chiến binh chiến đấu vì giấc mơ của Xavier...

DownloadEdit

Upload by Comixvn comixvn.net


Vol.1: The Tomorrow People

001: Mediafire

002: Mediafire

003: Mediafire
004: Mediafire
005: Mediafire

006: Mediafire

00.5: Mediafire (bonus)
Vol.2: Return To Weapon X

007: Mediafire

008: Mediafire

009: Mediafire

010: Mediafire 011: Mediafire

012: Mediafire
Vol.3: You Always Remember Your First Love

013: Mediafire

014: Mediafire
Vol.4: It Doesn't Have To Be This Way

015: Mediafire
Vol.5: World Tour

016: Mediafire

017: Mediafire

018: Mediafire

019: Mediafire

020: Mediafire
Vol.6: Hellfire & Brimstone

021: Mediafire

022: Mediafire

023: Mediafire

024: Mediafire

025: Mediafire
Vol.7: Ultimate War (crossover)

UW1: Mediafire

UW2: Mediafire

UW3: Mediafire

UW4: Mediafire
Vol.8: Return of the King

026: Mediafire

027: Mediafire

028: Mediafire

029: Mediafire

030: Mediafire

031: Mediafire

032: Mediafire

033: Mediafire
Vol.9: Blockbuster

034: Mediafire

035: Mediafire

036: Mediafire

037: Mediafire

038: Mediafire

039: Mediafire
Vol.10: New Mutants

040: Mediafire

041: Mediafire