FANDOM387px-X-Men Phoenix Endsong Vol 1 1

Thông TinEdit

  • Tên gốc: X-men
  • Tên nhóm: X-men
  • Nhân vật: Jean Grey, Cyclops, Emma Frost, Wolverine, Kitty, 3in1.
  • Thiên hà: Earth-616
  • Kẻ thù: Phoenix Force.
  • Tác giả: Greg Pak.
  • Tình trạng: Hết phát hành
  • Thời gian: 2005
  • Dịch thuật: Comixvn (Spider-Man, Sparkling, Zero)

Nội dungEdit

Phoenix Force từ trong vũ trụ đã trở lại Trái Đất. Nó quá đói và cần tìm một nguồn thức ăn mới. Nnó đã lôi xác của Jean Grey từ dưới mồ lên, hồi sinh và điều khiển cô ấy để thực hiện kết hoạch. Giờ đây, các X-men lại phải đối diện với một Phoenix Force đang dần hồi phục sức mạnh, một hiểm họa khôn lường của nhân loại và vũ trụ. Phoenix Endsong là một cái kết hoàn hảo và đầy cảm động cho các X-men cũng như Jean Grey.

DownloadEdit

Upload by Comixvn comixvn.net

RAR filesEdit

001: Mediafire | AZSharing

002: Mediafire | AZSharing

003: Mediafire | AZSharing

004: Mediafire | AZSharing

005: Mediafire | AZSharing

PDF filesEdit

001: Mediafire | AZSharing

002: Mediafire | AZSharing

003: Mediafire | AZSharing

004: Mediafire | AZSharing

005: Mediafire | AZSharing